Sprinklertechniek

Sprinklerinstallaties

Sprinklerinstallaties worden aangebracht onder plafonds en daken van gebouwen. Deze installatie worden gebruikt voor het blussen van branden. Daarnaast zorgden sprinklerinstallaties er voor dat branden tijdig opgemerkt worden en dat de brand beheersbaar blijft. Een sprinklerinstallatie bestaat in de basis uit leidingen en sproeikoppen. Deze sproeikoppen worden ook wel sprinklers genoemd. De sprinkler treed in werking als de smeltzekering door de hitte in een ruimte gaat springen. Een sprinklerinstallatie vormt een belangrijk onderdeel van de brandpreventie. Daarom moeten deze installaties vakkundig worden aangelegd door een goed opgeleide sprinklermonteur.

Toekomst Sprinklertechniek

De ontwikkelingen op het terrein van Fire Safety Engineering en innoverende brandbestrijding staan niet stil. Er is de afgelopen jaren veel nationaal en internationaal onderzoek gedaan. Sprinklertechniek heeft een hele mooie toekomst.

Waarom kiezen bedrijven voor sprinklerinstallaties?

Een actief blussysteem zorgt dat brand zich veelal beperkt tot één ruimte, waardoor ontruimen beperkt nodig is. De brandweer heeft veilige toegang en kan met een kleiner team gemakkelijk een ‘binnenaanval’ uitvoeren en waar nodig nablussen. Bedrijven en organisatie kunnen geld besparen doordat een vaak kleinere bedrijfsnoodorganisatie en een passende ontruimingsstrategie volstaat. Ook is een beperkte investering in bouwkundige compartimenten en de instandhouding daarvan nodig. De kosten voor instandhouding van brandscheidingen blijken in de praktijk onvoldoende en levert een vergroot brandveiligheidsrisico op.

De belangrijkste redenen

Bedrijfscontinuïteit

Bij een brand worden uw bedrijfsprocessen nauwelijks, of maar beperkt verstoord. Kritische apparatuur is optimaal beschermd tegen de gevolgen van een brand waardoor uw dienstverlening is verzekerd. Dat zijn voorwaarden voor behoud van uw klanten en werkgelegenheid.
Deze argumenten gelden overigens ook voor zorginstellingen en ziekenhuizen, welke zonder speciale diagnose-apparatuur en operatiekamers geen patiënten kunnen helpen.

Schadebeperking

Bij een brand worden uw bedrijfsprocessen nauwelijks, of maar beperkt verstoord. Kritische apparatuur is optimaal beschermd tegen de gevolgen van een brand waardoor uw dienstverlening is verzekerd. Dat zijn voorwaarden voor behoud van uw klanten en werkgelegenheid.
Deze argumenten gelden overigens ook voor zorginstellingen en ziekenhuizen, welke zonder speciale diagnose-apparatuur en operatiekamers geen patiënten kunnen helpen.

Ontwerpvrijheid en inrichting

De installatie van sprinklers maakt bouwvormen en -indelingen mogelijk die anders uit veiligheidsoverwegingen niet denkbaar waren geweest.  Opdrachtgevers en architecten kunnen met sprinkler gebouwen realiseren met grote keuzevrijheid zoals atria en open verbindingszones. Ook tijdens toekomstige verbouw blijkt sprake van flexibiliteit met verschuiving en wijziging van gebruik van ruimten.

Voorkomen imagoschade

De meeste bedrijven willen niet geassocieerd worden met brand. Blijkbaar heeft brand een negatief impact op het imago van een bedrijf, ongeachte de oorzaak en de genomen voorzorgsmaatregelen. Een sprinklerinstallatie beperkt de gevolgen van brand en houdt deze meestal uit het nieuws. Anderzijds betekent kiezen voor sprinklers het nemen van verantwoordelijke beslissing die het imago als betrouwbaar versterkt. Overigens ook bruikbaar in uw marketingstrategie naar uw potentiële klanten.

Juridische verantwoordelijkheid

Gebouweigenaren en gebruikers zijn eindverantwoordelijk voor de brandveiligheid van hun gebouwen. De bouwplantoets voor verlening van de bouwvergunning is slechts een aannemelijkheidstoets en biedt zeker geen zekerheid dat volgens de wettelijke eisen wordt gebouwd. De praktijk leert dat tijdens een bouwproces geregeld andere oplossingen worden gekozen dan oorspronkelijk gespecificeerd. De BIO-maatregelen (Bouwkundig, Installatietechnisch Organisatorisch) moeten goed op elkaar afgestemd zijn; er moet maatwerk worden geleverd. Een sprinklerinstallatie is een robuuste veilige oplossing die getuigd van verantwoordelijk gedrag.

Duurzaamheid en milieu

En gebouw dat niet kan afbranden is duurzaam. Sprinklers beschermen mens en het milieu. Bedenk dat vaak de meeste slachtoffers optreden door de giftige rookgassen die bij een brand ontstaan. De sprinklers beperken door de koelende werking het ontstaan van giftige gassen. Omdat de brand klein in omvang blijft, is ook de schade aan het milieu beperkt.

Logistieke vrijheid

Het Bouwbesluit beperkt de omvang van een compartiment. Sprinklerinstallaties bieden een gelijkwaardig alternatief om veel grotere compartimenten te bouwen. Dit biedt bij bijvoorbeeld een distributiecentrum veel logistieke voordelen, vrijheid van indeling en flexibiliteit van de bedrijfsprocessen.

Door VSI (http://149.210.202.97:8083/novb/novb/vsi/informatie/waarom-kiezen-voor-een-sprinklerinstallatie)